Lý do chạy quảng cáo nhiều view mà số đắt? Dĩ nhiên khi gặp tình hu…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Sordye Nhungg Nguyễn
Like: 9 | Comment: 3 | Share: 2

Lý do chạy quảng cáo nhiều view mà số đắt? Dĩ nhiên khi gặp tình huống này, chúng ta phải check lại chất lượng content và media, chất lượng page,… nhưng còn 1 yếu tố ít ai ngờ tới đó là… tài khoản quảng cáo????

Các bạn có bao giờ gặp trường hợp cùng content và media nhưng chạy quảng cáo ở các tài khoản quảng cáo khác nhau thì cho kết quả khác nhau không?

Mn comment chia sẻ quan điểm về vấn đề này nhé!

#Content12

Xem bài viết trên Group

Trả lời