[CTV CONTENT] **XÂY DỰNG THCN GIỐNG VẼ TRANH! NGƯỜI XÂY DỰNG THCN LÀ 1…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 50 | Comment: 6 | Share: 10

[CTV CONTENT] **XÂY DỰNG THCN GIỐNG VẼ TRANH! NGƯỜI XÂY DỰNG THCN LÀ 1 HOẠ SĨ!^^~**

???? Hình ảnh Thương hiệu cá nhân trong tương lai của mình như thế nào, bạn làm trong lĩnh vực gì, chiều sâu chuyên môn của mình như thế nào…?

????‍♀️ Vẽ ra tương lai của mình, cũng như vẽ bức tranh, vậy các bạn mà xây dựng THCN thì các bạn có thể cũng đang là hoạ sĩ ấy^.^

????‍♀️ Nếu các bạn chưa định vị, mường tượng hay xác định được bức tranh tương lai của chính mình thì thử tham khảo hướng dẫn lập kế hoạch Xây dựng THCN trên 1 trang A4 của cô Long nhé

???? Dưới đây là 2 bản 1 bản Real của Cô, 1 bản là em làm bài tập cho chính bản thân! Mong các anh chị đóng góp ý kiến trên con đường em xây dựng THCN. Em cảm ơn ạ.

Link File PDF: [ln.run/xzYSh](http://ln.run/xzYSh?fbclid=IwAR3btIYe2G-kyGsSeBo4wEVU0D2s9UScjuKG8sl6R8NMfJHDT0c6x0W1mvg)

Rất mong mọi người comment góp ý với em ạ. #day3bai2

#ctvcontent #THCN

Xem bài viết trên Group

Trả lời