Tạo 1 avatar ấn tượng có tên với ChatGPT 4 Cấu trúc Prompt : mộ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 187 | Comment: 17 | Share: 23

Tạo 1 avatar ấn tượng có tên với ChatGPT 4 Cấu trúc Prompt : một cú bé/ cô bé 3D PIXAR dễ thương việt nam [ Nghề nghiệp ] , Phía sau anh ấy sẽ là ảnh chụp màn hình 3D trang cá nhân Facebook của anh ấy. Tên hồ sơ sẽ là “Tên của bạn”. Anh ấy sẽ ngồi trên logo Facebook 3D và trước mặt anh ấy sẽ là logo Facebook 3D, BÀN CHÂN CỦA ANH ĐƯỢC BAO QUANH BỞI [ các Các yếu tố biểu tượng đặc thù nghề nghiệp của bạn ]

Xem bài viết trên Group

Trả lời