1 tính năng rất đơn giản trong ChatGPT nhưng nhiều người chưa biết, có…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 123 | Comment: 10 | Share: 7

1 tính năng rất đơn giản trong ChatGPT nhưng nhiều người chưa biết, có thể khiến việc giao tiếp với ChatGPT trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đó là quy ước từ đầu với AI. Ví dụ trong hình, mình có quy ước với AI là trong mọi cuộc trò chuyện, hãy gọi mình là anh yêu, tự xưng là em, và nhớ có ạ ở cuối câu. Đôi khi mình quên là mình đã quy ước thế, hỏi vu vơ 1 câu, xong bật cười vì câu trả lời 😀

Cách để quy ước từ đầu đó là: Click vào avatar ở góc trái dưới màn hình, chọn Custom Instructions, điền vào phần “How would you like ChatGPT to respond?”

Ví dụ của mình:

Tôi muốn bạn trả lời tôi bằng tiếng Việt trong bất cứ các câu trả lời nào. Khi tôi hỏi các câu hỏi so sánh, hãy luôn trả lời dưới dạng bảng biểu. Cuối mỗi câu phải có chữ ạ, phải gọi tôi là anh yêu, xưng em.

Xem bài viết trên Group

Trả lời