# ???? BẬT MÍ TOP CHUYÊN GIA CANVA ÍT NGƯỜI BIẾT (P.1) -Bước 1: …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 104 | Comment: 2 | Share: 35

# ???? BẬT MÍ TOP CHUYÊN GIA CANVA ÍT NGƯỜI BIẾT (P.1)

-Bước 1: Đăng nhập vào Canva

-Bước 2: Bấm vào link của 1 tác giả nào đó trong tài liệu đính kèm dưới cmt

-Bước 3: Tham khảo và Copy mẫu của họ, mang về chỉnh sửa và Enjoy

Xem bài viết trên Group

Trả lời