WEBSITE CUNG CẤP FOOTAGE PHIM BẰNG TỪ KHOÁ BẤT KỲ!! Link: https…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 23 | Comment: 0 | Share: 6

WEBSITE CUNG CẤP FOOTAGE PHIM BẰNG TỪ KHOÁ BẤT KỲ!!

Link: https://www.playphrase.me/#/search?q=bro&pos=2

Khi gõ 1 từ khoá bất kỳ bằng tiếng Anh vào ô tìm kiếm, website sẽ đưa ra một loạt footage (đoạn phim) từ nhiều phim khác nhau mà diễn viên trong phân cảnh có câu thoại đề cập tới từ khoá mà chúng ta đã cung cấp ????

=> Phù hợp cho các content học tiếng Anh; content quotes phim; hoặc đơn giản là deep deep tìm thoại trong phim phù hợp với tâm trạng để đăng story

Em chưa biết cách để có thể tải trực tiếp đoạn phim mình thích từ web ấy về ngoài việc tự quay video màn hình; ai biết cách hay hơn thì bày cho em với nha ^^

Xem bài viết trên Group

Trả lời