# **TOOL TẠO KỊCH BẢN HÀNG LOẠT** Với tool này cả nhà có thể tạ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Tạ Thiết Giáp
Like: 193 | Comment: 10 | Share: 104

# **TOOL TẠO KỊCH BẢN HÀNG LOẠT**

Với tool này cả nhà có thể tạo kịch bản hàng loạt mà ko lo bí ý tưởng. cái này thì Giáp thiết kế chung chung, nên ai có idea gì hay về việc nên tạo 1 kết cấu kịch bản video như nào để Giáp chỉnh sửa tool nhé. Các bước sử dụng giống các video trước.

1. Các bạn make a copy file ra 2. Bỏ API key vào Sheet Instructions 3. Cài đặt cột A và điền các chủ đề vào cột B (lưu ý là các chủ đề ghi vào các ô thì nên sát nhau. giống như trong bảng.

4. Bấm GPT MODORO và tạo kịch bản.

Điểm mạnh là nó có thể tạo hàng trăm kịch bản được. bấm rồi ngồi đợi thôi. Điểm yếu là chạy hơi lâu.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11lygbDWoYaXEF0Tp9JK6kaOOpFgcJ3eBTWKt8qR7ztU/edit?usp=sharing

***—Giáp Auto—***

Xem bài viết trên Group

Trả lời