????Hôm nay trong quá trình em tìm hiểu các doanh nghiệp start-up để học…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 8 | Comment: 0 | Share: 1

????Hôm nay trong quá trình em tìm hiểu các doanh nghiệp start-up để học hỏi điểm hay biến nó thành kiến thức cho mình. Em phát hiện họ đều có điểm chung như sau: – nhân sự không ngại nhận sai: Họ liên tục đổi mới , thử -) sai-) làm lại-) sai -) tiếp tục. Sai nhưng chấp nhận và liên tục sửa sai – năng động, chủ động hỏi thông tin, chủ động xin nhận xét. Chủ động học/đọc/tiếp thu kiến thức. Bỏ đi cái tôi để tiếp nhận được nhiều điều mới.

– Tính thực thi và cam kết thực thi cực cao: *2 tiếng sau khi training -> có action plan *3 ngày sau khi có action plan ->ra luôn first product *Mỗi tuần sau khi có first product -> đều có improved product ( đây là đoạn em tâm đắc nhất , trong 1 lần đọc về case study)

???? Bài học em hoc được từ họ:  Kế hoạch, chiến lược đều quan trọng, nhưng nếu không có tính cam kết thực thi,  không ngại làm/sai/sửa thì kế hoạch hay cỡ nào vẫn chỉ ở lại trên giấy.

Xem bài viết trên Group

Trả lời