[CTV AI CONTENTS] THỬ TÁI CHẾ DỤNG CỤ Y TẾ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Hồi s…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 16 | Comment: 3 | Share: 3

[CTV AI CONTENTS] THỬ TÁI CHẾ DỤNG CỤ Y TẾ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Hồi sinh viên chồng mình có tặng cho mình 1 con cá làm từ dây dịch truyền. Cá mắt xanh thân trắng.

Hôm nay mình thử nhờ Bing vẽ ảnh cô gái Việt Nam mặc váy làm từ dây dịch truyền, kết quả khá ấn tượng như hình dưới đây:

#congtacvienAIcontents #ngay5bai1

Xem bài viết trên Group

Trả lời