Có ai ở đây mỗi ngày đều chăm chút và tỉ mỉ chau chuốt sản phẩm của mì…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 75 | Comment: 3 | Share: 3

Có ai ở đây mỗi ngày đều chăm chút và tỉ mỉ chau chuốt sản phẩm của mình, ví dụ nấu ăn, pha chế, cắm hoa,  làm bánh… và gửi trọn ước mơ, tâm tư, những niềm vui thích vào trong quá trình làm sản phẩm như được sống trong một thế giới diệu kỳ của riêng mình ? Hãy làm 1 phiên bản của bạn và để lại kết quả dưới comment nhé bạn.  Niềm đam mê công việc prompt ChatGPT4:

Portrait of a [ Nghề nghiệp ]  in Surreal Dreamscapes Style, featuring Ethereal Landscapes and Whimsical [ Công việc ]  Elements

Ví dụ:

Portrait of a [ Ông chủ việt nam quán cafe ]  in Surreal Dreamscapes Style, featuring Ethereal Landscapes and Whimsical [ Pha chế  ]  Elements

Xem bài viết trên Group

Trả lời