GPT + MAKE = Auto Tạo Bài Viết + Đăng Bài Lên Fanpage, Group, Linkedin…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Tạ Thiết Giáp
Like: 29 | Comment: 4 | Share: 8

GPT + MAKE = Auto Tạo Bài Viết + Đăng Bài Lên Fanpage, Group, Linkedin

Kết hợp với tool tạo content hàng loạt hôm trước mình có gửi trên nhóm, các bạn có thể set up được 1 hệ thống đăng bài tự động lên đa nền tảng giống video nhé. Ai không làm được thì cmt mình biết nhé!

**—Giáp Auto—**

**#chatgpt #kinhdoanh #marketing**

Xem bài viết trên Group

Trả lời