**MỘT SỐ MẪU LÌ XÌ CHO NĂM GIÁP THÌN ** Hôm qua có bạn nào hỏi …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 10 | Comment: 1 | Share: 0

**MỘT SỐ MẪU LÌ XÌ CHO NĂM GIÁP THÌN **

Hôm qua có bạn nào hỏi về mẫu lì xì cho năm Giáp Thìn, em cũng thử đặt vài lệnh cho Bing xem sao. Dưới đây là một vài mẫu thử.

Ngoài từ khóa ***”dragon”*** (rồng) có thể thử thêm các từ như ***”Tet 2024″***, ***”robot dragon printed in lucky money envelope”***, kèm theo phong cách muốn vẽ như ***”digital art”*** vân vân…

#fiew #biệt_đội_Trăng_Đen #Day4

Xem bài viết trên Group

Trả lời