[CTV CONTENT] NGUYÊN LÝ QUY TRÌNH MARKETING Em thấy các quy trình …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 16 | Comment: 1 | Share: 2

[CTV CONTENT] NGUYÊN LÝ QUY TRÌNH MARKETING Em thấy các quy trình Marketing trong vài cuốn sách(Và các khoá học của vài anh chị) nguyên lý của quy trình gần giống với Pháp Môn: Tứ Nhiếp Pháp của Đạo Phật. Em lấy ví dụ: -Bố thí**:** ở đây là trao tặng những sở hữu của mình bằng vật chất, công sức, lẫn tinh thần để giúp người khác khi họ cần. Giống như quy trình Marketing bước đầu thu phễu phải đưa cho Khách hàng mục tiêu giá trị họ cần. – Ái ngữ**:** lời nói đúng sự thật nhưng cũng phải sử dụng đúng lúc đúng thời điểm đúng đối tượng. Giống như Content nói đúng insight nhưng cùng 1 insight mỗi người lại dễ tiếp cận bằng cách nói phù hợp khác nhau. -Lợi hành: sau khi đã tiếp cận được và họ đã hiểu và có cảm tình thì tạo ra lợi ích giá trị cho họ.

-Đồng sự: tiếp tục đồng hành cùng họ, làm chung 1 việc cùng nhau. Giống như quy trình Marketing không có hồi kết, thường xuyên đồng hành cùng khách hàng của mình.

Trên đây là góc nhìn từ cá nhân em, có thể còn chưa đúng ở góc nhìn nào đó, mong mọi người góp ý ạ.

#day1bai3

#ctvcontent

Xem bài viết trên Group

Trả lời