Luật chơi: KHÔNG DI CHUYỂN, KHÔNG DÙNG HÌNH CŨ. Hãy ngồi, đứng tại chỗ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 171 | Comment: 98 | Share: 0

Luật chơi: KHÔNG DI CHUYỂN, KHÔNG DÙNG HÌNH CŨ. Hãy ngồi, đứng tại chỗ, rút điện thoại ra, chụp góc xanh quanh các em và đăng lên nhé mầm ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời