????GỢI Ý CÁC KEYWORK GIÁNG SINH CANVA TRANG TRÍ POSTER B1: Đăng nhập…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 8 | Comment: 0 | Share: 1

????GỢI Ý CÁC KEYWORK GIÁNG SINH CANVA TRANG TRÍ POSTER B1: Đăng nhập Canva B2: nhấn tạo poster B3: nhấn + , nhấn mục Thành Phần B4: Gõ keywork ???????????? Chổ nào không rõ cứ ib mình nhé

Xem bài viết trên Group

Trả lời