# **TOOL TẠO CHUỖI CONTENT EMAIL MARKETING VỚI GPT VÀ GOOGLE SHEET** …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 21 | Comment: 0 | Share: 10

# **TOOL TẠO CHUỖI CONTENT EMAIL MARKETING VỚI GPT VÀ GOOGLE SHEET**

**Với tool này thì các bạn có thể dễ dàng tạo hàng loạt chuỗi Email mà đỡ tốn công suy nghĩ vì mình đã cài đặt sẵn tạo 1 chuỗi 9 Email dựa trên công thức viết Email từ Làm Quen đến Hẹn Gặp của Sếp mình. Mọi người có thể tham khảo thêm bộ tài liệu chuỗi Email MKT tại đây:

Link bộ tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/13qu_HxdkvIWsl4o9i6gnNRGIumo6ZSXH**

**Link tool: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuV1ixv_aszGS5lfAgwL0pbGLc7x9MPPJoy3n31dtiw/edit?usp=sharing**

**Thông thường sau khi làm xong mình set up nó lên 1 hệ thống Email Marketing. Để sau khi khách hàng đăng ký 1 chiến dịch bất kì từ mình, thì họ sẽ nhận được chuỗi Email này. Mọi người có thể tham khảo phần mềm All-in-one này: https://ybai.vn/?ybai=362620 . Mình dùng nó để tạo chiến dịch tặng quà, thu hút CTV, Khách Hàng, rồi set up Email chăm sóc luôn khá là tiện. Ai đang muốn xây hệ thống Affiliate thì có thể dùng phần mềm trên.**

**#chatgpt #kinhdoanh #marketing #ybai #bietdoitrangden **

Xem bài viết trên Group

Trả lời