3 Bước xây kênh clip short triệu view. Rất nhiều kênh xây kiểu con…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 9 | Comment: 1 | Share: 0

3 Bước xây kênh clip short triệu view. Rất nhiều kênh xây kiểu content short, reels như này đã thành công. Có thể dùng nhân vật hoặc clip phong cảnh làm background clip.

Chỉ với 3 bước đơn giản, clip ngắn mình làm rất nhanh do cũng quen tay edit capcut. 1- Content Gpt 2- Voice Ai: Vbee 3- Edit: Capcut

Có rất nhiều chủ đề có thể dùng cách thể hiện này. Nhưng để thành công vẫn cần chất xám suy nghĩ để đưa ra những content GIÁ TRỊ như cô Long nói. Hãy chỉ coi AI là công cụ.

Chia sẻ đóng góp xây dựng cộng đồng. #yêu_cô_Long ❤️

Xem bài viết trên Group

Trả lời