TUYỂN DỤNG – ĐÒI NỢ – TỎ TÌNH Hôm nay, AI Midjourney (MJ) ra phiên …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 26 | Comment: 3 | Share: 0

TUYỂN DỤNG – ĐÒI NỢ – TỎ TÌNH Hôm nay, AI Midjourney (MJ) ra phiên bản v6 viết được chữ như “người lớn”, tất nhiên vẫn là dạng text ngắn.  Bản nâng cấp này độ sâu mầu, chi tiết, ánh sáng ngon hơn hẳn, prompt cần chi tiết rõ ràng hơn. Tặng  anh chị em mẫu prompt có thể dùng được cả Dall-E và MJ. Riêng với MJ thì dễ dàng triệu hồi các nhân vật nổi tiếng còn Dall-E thì cần có mẹo nhưng  tôi không phải nhân vật nào cũng làm được. Những ảnh tỷ lệ vuông là ảnh làm bằng Dall-E. Những ảnh chữ nhật đứng là MJ. —PROMPT— A text “I WANT YOU” at bottom, (a cat) points straight at the viewer with a very determined expression, (pixar style) +(a cat): thay bằng nhân vật mà bạn muốn +(pixar style): thay bằng style mà bạn muốn ——– Chúng ta thực hiện hình ảnh dưới đây bằng Dall-E miễn phí (vào bing [chấm] com đăng ký 1 tài khoản, chọn images – Hình ảnh –> chọn create – tạo ảnh) nhập prompt (lời nhắc, lời yêu cầu nội dung hình ảnh mà bạn muốn) –> ấn Enter hoặc click nút Create.

Xem bài viết trên Group

Trả lời