**PROMPT cho kiểu ảnh TIẾN TRÌNH ** Sáng nay em có nhận được đề…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 33 | Comment: 5 | Share: 1

**PROMPT cho kiểu ảnh TIẾN TRÌNH **

Sáng nay em có nhận được đề bài*** “làm sâu hóa bướm” theo tiến trình ***mà làm đi làm lại mãi mới được, em share lại công thức ở đây ạ.

Cấu trúc prompt sẽ gồm có:

**1, mô tả rõ mình cần mấy ảnh (mấy bước)**, ví dụ: 3 ảnh/3 bước. Đưa từ khóa “tiến trình” (process, progress, step-by-step) vào câu lệnh.

**2, mô tả rõ từng bước cần gì**. Ví dụ: bước 1 – sâu (hoặc: con sâu xấu xí bé nhỏ), bước 2 – cái kén, bước 3 – con bướm xinh đẹp tỏa sáng.

3**, mô tả định style ảnh**, ví dụ: digital art,** **futurelistic art.

Chưa được thì… thử đi thử lại vài lần, thêm bớt chi tiết tới khi hài lòng.

Như ảnh dưới đây sẽ là: *draw 3 picture for me in futurelistic showing step by step how a worm become a butterfly. STEP 1: an ugly small worm. STEP 2: cocoon. STEP 3: a beatiful butterfly with an aura.*

Hoặc ảnh khác: *draw a colorful picture about a girl who is stronger step by step. In step 1, she is desprate. In step 2, she is more balance and zen. In step 3, she is willing to fly with a dragon. *

**#fiew #biệt_độ_Trăng_Đen **

Xem bài viết trên Group

Trả lời