TIẾN TRÌNH Gửi mọi người một từ khóa có thể sử dụng trong mô t…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 53 | Comment: 10 | Share: 9

TIẾN TRÌNH

Gửi mọi người một từ khóa có thể sử dụng trong mô tả hình ảnh với AI là ***”process”*** hoặc*** “progress” ***để mô tả TIẾN TRÌNH phát triển hoặc sự tiến bộ. Trong khoảng thời gian cuối năm cũ đầu năm mới, mọi người thường thích review lại hành trình đã đi qua, kiểu hình ảnh như thế này mang lại cảm giác phấn khởi vui vẻ. Ở đây em mô tả 3 giai đoạn khác nhau cho Bing, Bing làm được luôn. (Mình cho vào canva để thay chữ). 

Ví dụ: *draw a colorful picture about a girl who is stronger step by step. In step 1, she is desprate. In step 2, she is more balance and zen. In step 3, she is willing to fly with a dragon. *

Hoặc ví dụ dưới comment: *picture show process of a robot growing up, from a native child robot to an adult professional robot. *

#fiew #day3

Xem bài viết trên Group

Trả lời