**NGÀY TÀN CỦA CÁC “THÁNH PROPMT” VẼ HÌNH A.I ĐÃ TỚI?** À, các …


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Quách Hoè
Like: 206 | Comment: 15 | Share: 22

**NGÀY TÀN CỦA CÁC “THÁNH PROPMT” VẼ HÌNH A.I ĐÃ TỚI?**

À, các “Thánh Prompt” ơi, ngồi đấy mà nghe này! Các bạn từng mất cả đêm để nghĩ ra hàng tá thuộc tính phức tạp cho DALL-E, MidJourney vẽ hình “nghệ thuật” là đã qua rồi. Thời của việc vắt óc tìm ra prompt “thần thánh” giờ chỉ còn là chuyện cổ tích, bởi OpenAI đã cho ra mắt PromptPerfect!

Hãy xem Quách Hoè ta đây kêu Prompt Pefect “Vẽ hình con mèo 7 màu” đây này! Vậy công cụ này có gì hay? 1. **Tối Ưu Hóa Prompt? Đơn giản!**: PromptPerfect đã xuất hiện như một vị cứu tinh, biến những phức tạp kỹ thuật thành trò trẻ con. Tạo prompt cho GPT-4, ChatGPT, và hội bạn DALL-E 2? Đơn giản như bấm nút​​. 1. **Đánh Giá Của Người Dùng**: Mấy bạn sẽ không tin đâu, nhưng mọi người đang khen ngợi PromptPerfect là “quả bom” trong lĩnh vực tạo prompt. Có vẻ như mấy “thánh” sẽ phải học cách làm quen với nó, không thì “out trend” mất​​​​​​​​. 1. **Cập Nhật Mới 2023**:**Bộ Tối Ưu Hóa Mới**: Cái này thì khỏi phải bàn, chất lượng prompt vượt trội, đặc biệt là cho hình ảnh​​. **Gợi Ý Tự Động? Easy!**: Tự động tạo ra kết quả tối ưu, chọn lựa thoải mái​​. **Streaming Prompt? Siêu Nhanh!**: Dữ liệu prompt chảy vèo vèo, không chờ đợi​​. **Quản Lý Prompt Hàng Loạt? Thong thả!**: Giao diện linh hoạt, quản lý dễ như chơi​​.

Các “Thánh Prompt” ạ, đã đến lúc update bộ não AI rồi đấy! PromptPerfect không chỉ là công cụ, nó còn là thông điệp: “Chúng tôi đã tiến bộ, còn bạn thì sao?”

Xem bài viết trên Group

Trả lời