Không liên quan tới AI lắm, mà cả nhà cho e hỏi: nếu bị 1 bên làm nhái…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 38 | Comment: 6 | Share: 0

Không liên quan tới AI lắm, mà cả nhà cho e hỏi: nếu bị 1 bên làm nhái sản phẩm của m gây nhầm lẫn cho khách tới 90% thì nên làm gì đee xử lý ạ

Xem bài viết trên Group

Trả lời