Thay đổi phong cách để yêu cầu AI tạo những bức ảnh khác nhau. …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 37 | Comment: 3 | Share: 1

Thay đổi phong cách để yêu cầu AI tạo những bức ảnh khác nhau.

Cùng 1 câu lệnh, ví dụ: “Tạo hình ảnh 1 cô gái Việt Nam cầm chiếc nón, phía sau là khung ảnh Hà Nội, mùa đông”, mình chỉ thêm vào đằng sau phong cách ảnh, và boom, mình có 1 series ảnh với phong cách khác nhau chỉ sau vài phút.

Phù hợp cho anh chị em làm creative, sử dụng AI như 1 công cụ tham khảo cho team thiết kế. Đây là mình làm với ChatGPT4. Bạn thấy thích phong cách nào nhất? Comment nhé <3 Xem bài viết trên Group

Trả lời