# [CTV AI] # ???? FREE – MẸO VIẾT BÀI “CỰC NHANH” VỚI CÔNG CỤ AI …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 108 | Comment: 4 | Share: 47

# [CTV AI] # ???? FREE – MẸO VIẾT BÀI “CỰC NHANH” VỚI CÔNG CỤ AI

-Bước 1: Truy cập vào trang forefront (.) ai

+Dùng gmail của mình để đăng ký Free

-Bước 2: Yêu cầu viết bài (có link tham khảo)

+Gán cho nó vai trò chuyên gia trong [lĩnh vực của bạn]

+Yêu cầu cụ thể về nội dung đầu ra (tham khảo ảnh bên dưới)

*Lưu ý: Trang này Free nhưng up được ảnh và dẫn được link tham khảo nên khá “đặc biệt”

-Bước 3: Đọc và chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của bạn

Xem bài viết trên Group

Trả lời