**CÂU HỎI ĐÚNG? **Thực ra khi chúng ta sử dụng AI chúng ta mới chỉ kha…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 35 | Comment: 1 | Share: 3

**CÂU HỎI ĐÚNG? **Thực ra khi chúng ta sử dụng AI chúng ta mới chỉ khai thác 1 chiều bằng cách đặt ra câu hỏi để AI trả lời.

Nhưng để đặt ra câu hỏi đúng và khai thác được hết sức mạnh của AI thì mình có chuyển tư duy từ **COACH** (tham vấn) sang tư duy huấn luyện AI. > Kỹ năng đặt câu hỏi trong coaching là một phần quan trọng của quá trình huấn luyện nhân viên. Là khả năng của người huấn luyện dùng câu hỏi một cách thông minh và cởi mở **nhằm khám phá ý kiến, thúc đẩy tư duy sáng tạo**. Và giúp nhân viên tìm ra các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề và thách thức mà họ đang đối mặt.

Mình chia sẻ một vài câu hỏi và cách mình ứng dụng vào huấn luyện AI thành trợ lý content cho mình trong việc viết ebook.

Sau khi viết xong mình sẽ chia sẻ đầy đủ quá trình và kết quả ebook của mình.

Chia sẻ đóng góp phát triển cộng đồng.

#cho_đi_trước #nhận_lại_sau #dochidung

Xem bài viết trên Group

Trả lời