**5 Yếu tố trong Câu Lệnh cho ChatGPT làm content Xây Kênh Dựng Thương…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 76 | Comment: 3 | Share: 19

**5 Yếu tố trong Câu Lệnh cho ChatGPT làm content Xây Kênh Dựng Thương Hiệu Cá Nhân ?**

Sau một thời gian mò mẫm về CHAT GPT để ứng dụng cho việc làm content Xây Kênh Dựng Thương Hiệu Cá Nhân thì đây là 5 Yếu tố trong Câu Lệnh cho ChatGPT mà với mình là hiệu quả và tối ưu. Các bạn có thể tham khảo.   **

1. Xác định Chat GPT đóng vai trò Gì ? **

Muốn biến chất GPT trở thành trợ lý giỏi của chúng ta thì bắt buộc chúng ta cần phải đào tạo nó để cho nó biết chính xác nó là ai Và ngay từ đầu trước khi chúng ta đặt câu hỏi hãy giao cho CHAT GPT một vai trò cụ thể

Ví dụ:

Hãy đóng vai là một

– Doanh Nhân Thành Công, Nhà quảng cáo, Tiến sĩ tâm lý, Nhà Báo, Nhà văn, HLV phát triển bản thân, Chiến lược gia về kinh doanh, Một bác sĩ khoa ngoại ( Nội ), Luật Sư, Kế Toán…

**2.Giao nhiệm vụ cho Chat GPT ?**

Tiếp theo sau đó chúng ta cần giao cho nó một nhiệm vụ cụ thể bởi vì mỗi Nhiệm vụ khác nhau thì nó sẽ trả về những kết quả khác nhau.

Ví dụ :  Viết báo, Viết Văn, Viết kịch Bản, Tóm tắt, Thu thập, Phân tích, Báo cáo, diễn dịch, Mô tả, review …

 

**3. Thực hiện nhiệm vụ bằng cách nào  ?**

– Mỗi nền tảng, concept khác nhau thì chúng ta sẽ có những công thức khác nhau, trên  thực tế bạn đang sử dụng công thức nào thường xuyên để xây cân thương hiệu cá nhân thì bạn cũng có thể giao cách làm đó cho chat GPT

Công thức viết : PAS, AIDA, 5C . . .

Bên cạnh đó bạn muốn dùng giọng điệu nào để thể hiện nội dung đó thật cá nhân hoá, bạn cũng có thể ra lệnh cho chat GPT ?

VD: Nhẹ nhàng, chữa lành, nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát ….

**4. Định dạng mong muốn ?**

Bạn muốn CHAT GPT xuất cho bạn theo định dạng nào thì cũng yêu cầu luôn

VD: Danh sách dàn ý tóm tắt, Bài viết hoàn chỉnh, Tạo bảng, Kịch Bản video …

**5. Giới hạn số lượng từ ngữ ?**

Số lượng từ khác nhau thì cũng ảnh hưởng đến sự sắp xếp câu từ khi trả lời của CHAT GPT.

Mỗi nền tảng mạng xã hội khác nhau thì cũng sẽ giới hạn thời lượng và giới hạn về số lượng từ ngữ khác nhau vậy nên bạn cũng phải cần tìm hiểu để có thể dễ dàng ra lệnh cho trát GPT

Bạn có thể áp dụng thử câu lệnh với những yếu tố này nhé.

Hãy đóng vai [ Vai Trò ] + giúp tôi [ Nhiệm vụ ] + Bạn hãy áp dụng  [ Công Thức + Giọng Điệu ] + Sau đó hãy [ Định Dạng ] + [ Số từ giới hạn ] . 

Hãy comment công thức bạn đang cảm thấy hiệu quả .

(Đây là nội dung được chia sẻ nhằm thực hiện thử thách #180ngay_conghien_congdong)

Xem bài viết trên Group

Trả lời