AI tạo video có sẵn content cho Tiktok, Reels Đây là công cụ tr…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 11 | Comment: 0 | Share: 1

AI tạo video có sẵn content cho Tiktok, Reels

Đây là công cụ trên điện thoại có sẵn các template và có thể tạo luôn cho bạn nội dung theo 1 chủ đề mà bạn chọn.

* Bạn chỉ cần có 1 ý tưởng hoặc tốt hơn thì ghi sẵn tiêu đề video muốn tạo * Công cụ này sẽ tạo sẵn cho bạn 1 video có sẵn ảnh minh họa và nội dung. * Bạn chỉ chọn lại theme phù hợp, chèn ảnh từ trong điện thoại hoặc tìm trên kho ảnh có sẵn trong ứng dụng, chỉnh sửa font, tinh chỉnh nội dung cho phù hợp. * Bạn có thể tùy chọn xuất bản ra thành dạng các bức ảnh hoặc một video * Và thế là xong, bạn đã có ngay 1 bộ ảnh hoặc video chất lượng để đăng lên Facebook, Tiktok, Reels hay bất kỳ đâu.

Tải ứng dụng tại đây: https://piggy.to/

Xem bài viết trên Group

Trả lời