Đây là cách mình tạo ra 1 bảng chữ cái ngẫu nhiên với kích thước 30×30…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 101 | Comment: 4 | Share: 8

Đây là cách mình tạo ra 1 bảng chữ cái ngẫu nhiên với kích thước 30×30 (30 dòng, mỗi dòng 30 chữ cái) trong đó xuất hiện 10 từ “NGHÈO”, còn lại không thấy từ nào khác. AI sinh ra dòng chữ đấy mất 15 giây kể từ lúc mình đặt câu hỏi. Quan trọng là phải đặt câu hỏi đúng.

Còn tại sao mình đặt được câu hỏi đúng, thì là do mình đã hỏi ChatGPT về hình ảnh tương tự xem ChatGPT “nhận diện” nó là gì. Cụ thể các bước mình đặt câu hỏi cho ChatGPT ở dưới.

Có mấy bài học cá nhân mình rút ra ở đây:

1. Nếu bản thân tự làm 1 bảng chữ 30×30, rồi còn điền chữ ngẫu nhiên, sau đó để đảm bảo không có chữ nào khác, và xuất hiện đúng 10 chữ NGHÈO, mình có thể phải mất 10-20 phút. AI giúp mình tiết kiệm thời gian. Và nó đã làm được với yêu cầu đơn giản, thì nó sẽ làm được với yêu cầu phức tạp. Ví dụ bảng 100×100 và xuất hiện 15 chữ NGHÈO, 10 chữ GIÀU chẳng hạn.

2. Lúc đầu mình không biết AI có thể làm được không, bước ngoặt ở đây là mình dám thử, AI dám làm.

3. Mình cũng không biết đặt câu hỏi cho AI như thế nào để nó ra kết quả như ý. Nên mình đã gửi hình ảnh mẫu để nó mô tả nội dung trước. Việc này làm được không chỉ với trò chơi tìm từ. Độ ứng dụng của nó tương đối lớn. Mình sẽ còn có những bài viết tiếp theo chia sẻ lại trải nghiệm của bản thân.

(Sau khi có đoạn text ngẫu nhiên kia, mình vẫn thêm 1 chút xử lý đó là cho vào Photoshop, sau đó thêm text các thứ rồi mới ra được ảnh kết quả như bài post hôm qua)

Mọi người có gì không hiểu cứ đặt câu hỏi nhé!

Xem bài viết trên Group

Trả lời