Dựa theo prompt của một bạn vừa chia sẻ trong group, Sơn làm theo với …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 41 | Comment: 2 | Share: 0

Dựa theo prompt của một bạn vừa chia sẻ trong group, Sơn làm theo với Dall.E bộ ảnh 12 Con Giáp với các linh vật tả thực.

Điểm danh mem trong nhóm thuộc con giáp nào qua lượt tương tác ạ ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời