**MỜI VOTE HÌNH ẢNH THAM DỰ CUỘC THI “THIẾT KẾ HÌNH ẢNH LÀM COVER GIÁN…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 97 | Comment: 1 | Share: 1

**MỜI VOTE HÌNH ẢNH THAM DỰ CUỘC THI “THIẾT KẾ HÌNH ẢNH LÀM COVER GIÁNG SINH CHO ĐỘNG”**

***Lưu ý:*** để đảm bảo tính công bằng, bọn em vui lòng chịu khó **xem hết đến những hình ảnh cuối cùng** để bấm like cho hình mà mình yêu thích nhé (đừng lướt chút xíu rồi ngưng thì tội cho các bạn. * Chúng ta có 72 giờ để vote (bằng cách bấm like) * Hình ảnh nào nhiều like nhất là hình chiến thắng giải cộng đồng * Hình ảnh nào được Ban quản trị chọn là hình chiến thắng giải ban quản trị * Chương trình vote chấm dứt lúc 9h sáng ngày 12/12/2023

Cảm ơn tất cả các động viên đã hào hứng tham gia nhé ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời