AI: Action & Inspiration 1. Action: Bạn đã nghe, đã học qua như…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 3 | Comment: 0 | Share: 1

AI: Action & Inspiration

1. Action: Bạn đã nghe, đã học qua nhưng chính hành động mới thể hiện tốt nhất những gì bạn đã hiểu. Làm, điều chỉnh, sửa để có sự phù hợp nhất với cá nhân, team, công ty.

2. Inspiration: Bạn đã hành động, tối ưu và hiệu quả thật sự. Hãy lan toả và truyền cảm hứng cho đội nhóm của mình hoặc chia sẻ cho những người quan tâm. Vì thật sự chia sẻ cũng là cách nâng cấp hiểu biết của bạn nhanh chóng nhất.

AI đang có quá nhiều thứ để bạn tối ưu công việc hiện tại, đáng để bạn Action để lại Inspiration cho nhiều người khác.

Follow Bửu Trung – thêm góc nhìn tối ưu công việc với AI.

Xem bài viết trên Group

Trả lời