*[Tạo ảnh SDXL nhanh]** ***????*** Không cần đến Colab hay card mạnh ***…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 32 | Comment: 2 | Share: 2

*[Tạo ảnh SDXL nhanh]** ***????*** Không cần đến Colab hay card mạnh ***????

Tạo ảnh Stable Diffusion có rào cản lớn là không phải ai cũng biết cài, máy lại không đủ mạnh đủ nhanh, chưa biết thuê Colab thế nào. Vậy thử cái này đi, miễn phí nhé.

➡** Chính là POE, nơi có đủ từ GPT, Claude, SDXL**

Thật ra bảo giống cũng không hẳn, nhưng kết quả cũng tương đồng khi dùng model SDXL trên SD. Tốc độ siêu nhanh. Chỉ giới hạn token trong mỗi lần nhập, và không có chỉnh được cái gì hết ngoại trừ prompt.

✅ Điểm cộng to bự khi dùng với POE là có tiếng Việt nhé. WOW, dùng tiếng việt ra chất ảnh như SDXL, xứng đáng để thử quá chứ nhỉ.

Dù sao kết quả cũng hay, bạn thử xem sao nhé.

[#HungAI](https://www.facebook.com/hashtag/hungai?__eep__=6&__cft__[0]=AZV63WdKX2X-a0P-Z1Fa63MR_AiaTpnrSdUOoBNOsTAQY_wnbRC8xmvBFcbZZHhTPQarjutk_-VPfJSUIHzr-bDM41XMAR8PVooTxs0IPXpfq9TlGSNflnEO7uprYv2FGvd34lri29KtygHXym7Qbxi3&__tn__=*NK-R) | Follow mình để mỗi ngày có 1 kiến thức mới từ AI

Xem bài viết trên Group

Trả lời