*[Chia sẻ kinh nghiệm] *???? SD thật sự rất tuyệt, nhưng vì hoạt động tr…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 20 | Comment: 0 | Share: 0

*[Chia sẻ kinh nghiệm] *???? SD thật sự rất tuyệt, nhưng vì hoạt động trên 1 nhóm checkpoint nhỏ nên để tìm được checkpoint, lora phù hợp với ý tưởng chúng ta cần thời gian mày mò và kinh nghiệm. Thế nên MJ hay Dall-E vẫn rất mạnh trong mảng sáng tạo này.

**Cái người dùng cần biết, là MJ hay Dall-E hay SD mạnh ở đâu, khó khăn ở đâu, điểm khác trong prompt giữa các nền tảng là gì. **Hiểu xong rồi, thì từ 1 ý tưởng, chúng ta dễ dàng tạo ra các prompt cho các nền tảng khác nhau. Thậm chí từ prompt bên này, chuyển qua bên khác rất dễ dàng.Bạn có nghĩ như vậy không?

——————- * Bing /Dall-E: dễ dùng hơn ăn cơm, tối ưu tạo minh hoạ, ý tưởng nhanh. mạnh khi prompt bằng tiếng Việt được tốt, hiểu được phong cách ảnh. Tiếc là negative prompt chưa mạnh, chưa linh hoạt về size ảnh, gương mặt chưa được phong phú lắm. * Midjourney: mạnh về fantasy, mang phong cách ảnh rất MJ luôn. Prompt cần phải học vì có khá nhiều tham số. Điểm mạnh là có upscale, tạo bản tương đồng. Bất tiện là dùng qua Discord (ai chưa dùng k quen) * Stable Diffusion: chơi dc online và local (máy phải trâu chút), kho checkpoint (model) – lora phong phú, mặt (face) hay phong cách cực kỳ phong phú. Đó là điểm mạnh cũng là yếu, vì phải tìm dc cpkt phù hợp mới ra dc hình ưng ý. Thêm nữa là prompt dễ học, tách pos và neg prompt rõ ràng. Cực kỳ hợp tạo ảnh người, cảnh, vật rất rất chi tiết. Kiểm soát dc nhiều thứ trong ảnh, có upscale, inpaint, pose… Học cũng hơi lâu ^^

[#HungAI](https://www.facebook.com/hashtag/hungai?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_vuHeuo3xoCouDiMud4zuPn-bv_TINtgvLD6Fl9WsY4e5oF1nTHx2uh8wfuX3UMlOhjiIirN_U7ZEa27w4wynXw36YeEmsRO_ZuKG4hsjIxBfHHtQUdIC8Jv0PS89oWcp5EhaXhsFlwpqkdMAe47f&__tn__=*NK-R) | Follow để học kiến thức AI mới mỗi ngày

Xem bài viết trên Group

Trả lời