Capcut mới ra mắt beta 1 con AI tạo ảnh, tên là Dreamina. Con này hiện…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 180 | Comment: 26 | Share: 17

Capcut mới ra mắt beta 1 con AI tạo ảnh, tên là Dreamina. Con này hiện nay hoàn toàn miễn phí, hiện chỉ có thể dùng được khi nhận mã lời mời từ người khác. Mọi người có thể vào đây capcut.com/ai-tool sau đó đến đoạn mã mời điền mã của mình: M14011.

Dùng con này được cái mình có thể tham khảo những lệnh của người khác, thông qua hình ảnh kết quả. Chúng ta có thể dùng lại và tuỳ biến, chỉnh sửa ra bức ảnh của riêng mình. Mỗi lần đưa ra yêu cầu, AI sẽ trả lại 4 bức hình để mình tiếp tục chỉnh sửa trên đó. Mình có thể tăng chất lượng ảnh, mở rộng khung hình ra thêm, tải ảnh về. Mọi người có thời gian có thể thử test nha. Mấy câu lệnh cũng chi tiết phết xD

Xem bài viết trên Group

Trả lời