HƯớng dẫn sử dụng phần mềm AI remove background, change  background kế…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 75 | Comment: 8 | Share: 15

HƯớng dẫn sử dụng phần mềm AI remove background, change  background kết hợp với canva làm ảnh quảng cáo sản phẩm . Mình demo ví dụ với ảnh quảng cáo chiếc xe Yamaha PG-1 đang hot trên cộng đồng , với 1 ảnh gốc như ảnh đầu tiên, chúng ta có thể làm ra những bức ảnh quảng cáo sản phẩm khác thay thế background . Áp dụng thay thế chủ thể người lái xe như trên cho các sản phẩm của bạn, chi tiết dưới comment.

Xem bài viết trên Group

Trả lời