**Dùng ảnh AI tạo ảnh viral trên mạng xã hội** Sáng em lướt Fac…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 88 | Comment: 5 | Share: 1

**Dùng ảnh AI tạo ảnh viral trên mạng xã hội**

Sáng em lướt Facebook thì thấy ít nhất 4 bên đăng bài như hình dưới. Ở bên dưới có rất nhiều comment “xin vía”. Em rút ra được là bên cạnh việc dùng AI tạo nhanh các hình ảnh đang theo trend (như mì thanh long hiện tại), ta còn có thể dùng AI tạo các hình ảnh chứa các concept truyền thông.

Ví dụ như bên dưới các bên đang dùng concept tâm linh, kết hợp với thói quen “xin vía, cầu may” của người Việt, để tạo ra các nội dung viral.

Lợi thế của AI so với thiết kế/lấy hình sẵn trên mạng là chúng ta có thể nhanh chóng kết hợp sản phẩm dịch vụ của mình với các concept truyền thông. Ví dụ: Doanh nghiệp bán giày có thể làm post “Chiếc giày vàng may mắn” (Share chiếc giày này may mắn sẽ đến với bạn) và brief cho AI làm ảnh giày vàng.

Xem bài viết trên Group

Trả lời