# **NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ, HỒN Ở ĐÂU BÂY GIỜ?** Thật tuyệt kh…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 423 | Comment: 166 | Share: 1

# **NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ, HỒN Ở ĐÂU BÂY GIỜ?**

Thật tuyệt khi nhờ Biệt Đội Trăng Đen 4.0 mà chúng ta có thể nhìn thấy những người bạn từ rất rất lâu của Gia đình Trăng Đen “hiện hình” trở lại.

Hãy comment cho cô giáo và cả nhà biết, bọn em đồng hành với Trăng Đen, gia nhập Biệt Đội (cũ) từ năm nào nhé?

Cô Long 2013, thành viên đời đầu ạ ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời