Có em nào muốn đọc sách marketing du kích online với cô không? …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 484 | Comment: 398 | Share: 1

Có em nào muốn đọc sách marketing du kích online với cô không?

Lưu ý luật chơi: mỗi em chỉ được chọn KHÔNG QUÁ 2 lựa chọn ????

1- Em muốn cô tóm tắt từng chương

2- Em muốn cô đưa bài trắc nghiệm cho từng đoạn kiến thức quan trọng để tụi em ôn bài

3- Em muốn nghe cô giảng giải lại cho dễ hiểu

4- Em muốn cô đưa thí dụ

5- Em muốn cô phản biện nội dung

Xem bài viết trên Group

Trả lời