Kể tên **3 app HỮU ÍCH nhất** trong điện thoại của các em. Mô tả ngắn …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 299 | Comment: 29 | Share: 32

Kể tên **3 app HỮU ÍCH nhất** trong điện thoại của các em. Mô tả ngắn gọn tính năng cho các Động viên cân nhắc tải theo luôn nhé. 

Cô giáo trước: 1. Mindmeister – Làm mindmap 1. Wuta Camera – Quay film có nhắc chữ màn hình 1. Natural Reader – Biến mọi cuốn sách thành sách nói

Xem bài viết trên Group

Trả lời